Edellinen

Yleiset sopimusehdot lamppuexpress.com

Yleiset sopimusehdot Lamppuexpress.com


 

Artikla 1 - Soveltamisala

 1. Termi 'Any Lamp' näissä yleisissä sopimusehdoissa sekä verkkosivuilla viittaa:
  • yksityiseen osakeyhtiöön Any Lamp B.V.;
  • Helsinkiin, Suomeen rekisteröityyn toimistoon;
  • toimipaikkaan osoitteessa:
   • Itämerenkatu 5, 2. krs.
   • 00180 Helsinki
   • Suomi - Finland;
  • Puhelinnumero 09-4259 9591
  • Sähköpostiosoite: [email protected];
  • Rekisteröity kaupparekisteriin Suomessa numerolla: 2667862-9;
  • Arvonlisäveronumero: FI26678629.
 2. Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa kaikkiin etäsopimuksiin, esimerkiksi silloin, kun asiakas (“ostaja”) on tehnyt tilaukseen Any Lampille osoitteessa www.lamppuexpress.com sekä siihen, kun Any Lamp toimittaa tilauksen asiakkaalle. Any Lamp torjuu asiakkaan toimesta tehdyt viittaukset (yleisiin) sopimus- ja ostoehtoihin sekä niiden soveltamisalaan.
 3. Tekemällä tilauksen asiakas suostuu näihin ehtoihin ja vahvistaa lukeneensa sekä ymmärtäneensä ne.  
 4. Nämä yleiset sopimusehdot ovat saatavilla pyynnöstä ja niitä voi tutkia koska tahansa yllä mainitussa verkko-osoitteessa.

Artikla 2 – Sopimus

 1. Sopimus syntyy, kun asiakas hyväksyy Any Lampin tarjouksen tekemällä tilauksen Any Lampille.
 2. Any Lamp vahvistaa tilauksen ja se kuitataan viipymättä sähköisesti. Niin kauan kuin tilausta ei ole vahvistettu, ostaja voi peruuttaa sopimuksen.
 3. Any Lampillä on oikeus, ilman erillisiä perusteita, kieltäytyä toimittamasta tilausta.
 4. Ostaja vastaa tilauksen aikana antamiensa yhteystietojen sekä muiden yksityiskohtien oikeudellisuudesta ja takaa, että annetut tiedot ovat oikeita ja ajan tasalla. Ostajan on korjattava maksutiedoissa esiintyvät virheet Any Lampille välittömästi.

Artikla 3 – Hinnat ja maksu

 1. Tarjousten yhteydessä mainitut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (ALV), ellei toisin mainita. Hinnat on merkitty euroissa ja niissä voi esiintyä kirjoitus- tai tulostusvirheitä. Hinnat, jotka mainitaan tuotteiden yhteydessä, eivät sisällä toimituskuluja.
 2. Any Lamp ei sopimuksen synnyttyä nosta edellä mainittuja hintoja, ellei se ole oikeudellisista syistä välttämätöntä tai ellei valmistaja tahollaan nosta hintoja toimituksen aikana. Mikäli näin käy, ostajalla on oikeus peruuttaa tilaus ilmoittamalla siitä Any Lampille kirjallisesti.
 3. Maksu tapahtuu verkkosivuilla mainittuja maksutapoja käyttäen ja noudattaen niiden yhteydessä kuvailtuja ehtoja.
 4. Any Lamp saattaa tahollaan arvioida ostajan maksukykyä sekä muita tietoja ja tekijöitä, jotta asiakkaan kanssa on mahdollista solmia vastuullinen sopimus. Mikäli Any Lamp asiaa tutkittuaan tulee siihen tulokseen, että asiakkaan kanssa ei tulisi solmia sopimusta, on sillä oikeus kieltäytyä toimittamasta tilausta tai asettaa tilaukselle lisäehtoja.

Artikla 4 – Kuvitukset ja selosteet

 1. Kaikki tuotteisiin liittyvät kuvitukset ja selosteet, koot sekä muut Any Lampin verkkosivuilla esitellyt tiedot ovat arvioituja. Toimitettava tuote saattaa lievästi poiketa kuvituksesta ja selosteista esimerkiksi värin, koon tai muiden yksityiskohtien osalta. Tämä ei tarkoita sitä, että tuote ei olisi sopimuksessa määritellyn mukainen.
 2. Ilmiselvät virheet tai erehdykset liittyen tämän artiklan kohtaan 1 sekä 3. artiklan kohtaan 1 eivät ole Any Lampia sitovia.

Artikla 5 – Toimitus 

 1. Any Lamp käsittelee tilaukset ja toimittaa tuotteet parhaansa mukaan. Tässä sopimuksessa sekä verkkosivuilla esitetyt toimitusajat ovat suuntaa antavia. Ostaja ei voi pitää niitä oikeudellisesti sitovina, eivätkä ne ole määräaikoja.
 2. Tilaus toimitetaan siihen osoitteeseen, jonka ostaja on Any Lampille ilmoittanut. Ellei asiasta sovita kirjallisesti, Any Lamp toimittaa tuotteet fyysiseen osoitteeseen Suomessa. Suomen ulkopuolelle toimitettavia tilauksia ei käsitellä. 
 3. Any Lamp varaa oikeuden toimittaa tuotteet osissa, jolloin kullekin tuotteelle saatetaan luoda oma lasku.
 4. Sopimuksen synnyttyä Any Lamp käsittelee hyväksytyt tilaukset asianmukaisella nopeudella, mutta korkeintaan 30 päivän kulussa. Mikäli toimitusaika ylittää 30 päivää, Any Lamp ilmoittaa asiakkaalle heti tiedon viivästymisestä saatuaan. Any Lamp on laiminlyönyt velvollisuuksiaan, mikäli se ei pysty toimittamaan tuotteita kirjallisessa, viivästystä käsittelevässä huomautuksessa esitetyn, kohtuullisen ajan jälkeen. Edellä mainituissa tapauksissa asiakkaalla on (osittainen) oikeus peruuttaa tilaus kuluitta. Asiakas voi myös halutessaan tehdä uuden tilauksen tai osapuolet voivat keskenään sopia uudesta toimituspäivämäärästä.
 5. Any Lamp ilmoittaa asiakkaalle heti tiedon saatuaan, mikäli tilausta ei voida kokonaan toimittaa tai se voidaan toimittaa vain osissa. Edellä mainituissa tapauksissa ostaja on oikeutettu (osittain) peruuttamaan sopimus ilman kustannuksia.
 6. Mikäli peruutus tapahtuu kohdissa 4 ja 5 ilmoitetulla tavalla, Any Lampilla on velvollisuus palauttaa summa, jonka ostaja on mahdollisesti maksanut. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia.
 7. Any Lamp ottaa vastuun tuotteesta siihen saakka kunnes se on toimitettu ostajalle, ellei selkeästi toisin mainita.

Artikla 6 - Peruutusaika ja sopimuksesta vetäytyminen

 1. Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilman perusteluita 14 päivän kuluessa siitä, kun ostaja on joko vastaanottanut tilatut tuotteet, tai kuljetusyhtiötä lukuun ottamatta kolmas osapuoli kuitannut tilatut tuotteet vastaanotetuksi. Kyseinen ajanjakso alkaa päivä sen jälkeen kun tuote on vastaanotettu tai mikäli kyseessä on osissa toimitettava tilaus, päivä sen jälkeen kun ostaja on vastaanottanut tilauksen viimeisen osan tai kolmas osapuoli on sen kuitannut vastaanotetuksi.
 2. Vetäytymisoikeutta käyttäessään ostajan on tiedotettava päätöksestään Any Lampia kirjallisesti (esimerkiksi postitse, faksilla tai sähköpostitse). Ostaja voi halutessaan käyttää Liitteen 1 vetäytymiseen tarkoitettua peruslomaketta, mutta ei ole velvoitettu siihen. Ostaja voi täyttää ja lähettää peruslomakkeen tai minkä tahansa selkeästi muotoillun lausunnon sähköisesti osoitteeseen [email protected] tai ostaja voi halutessaan hyödyntää Any Lampin verkkosivuilta löytyvää palautusmahdollisuutta.
 3. Ostajan tulisi palauttaa tuotteet niin pian kuin mahdollista, mutta korkeintaan 14 päivän kuluessa siitä, kun kohdassa 2 mainittu lomake tai lausunto on lähetetty Any Lampille ohjeiden mukaisesti.
 4. Tuotteet on palautettava kirjattuna lähetyksenä alkuperäisessä pakkauksessaan (sisältäen mahdolliset lisäosat ja dokumentaation), alkuperäisen tai samankaltaisen suojamateriaalin kera ja siinä kunnossa, kun ostaja ne vastaanotti, eli käyttämättöminä ja vahingoittumattomina. Ostaja on vastuussa palautuksesta koituvista kustannuksista.
 5. Peruutusjakson aikana ostajan on käsiteltävä tuotteita sekä pakkausta huolella. Ostajan tulisi purkaa pakkausta tai käyttää tuotetta niin vähän kuin mahdollista määritelläkseen, haluaako pitää tuotteen vai palauttaa sen. Ostaja on vastuussa tuotteiden mahdollisesta arvon vähentymisestä, mikäli tuotetta on käsitelty enemmän kuin tarpeellista tuotetta, sen ominaisuuksia tai sen toimintaa selvittäessä.
 6. Kun sopimuksen vetäytyminen on onnistuneesti saatettu päätökseen, Any Lamp palauttaa ostajan maksaman tuotehinnan (sisältäen alkuperäiset toimituskustannukset) 14 päivän aikana kohdassa 2 mainitun lausunnon vastaanottamisesta. Any Lamp saattaa ennen takaisinmaksua odottaa kaikkien tuotteiden palautumista tai sitä, että asiakas on todistetusti palauttanut tuotteet, riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin.
 7. Mikäli ostaja on valinnut perustoimitusta kalliimman vaihtoehdon tuotteiden palautukseen, Any Lamp ei ole vastuussa ostajalle aiheutuvista lisäkustannuksista, eikä sen tarvitse hyvittää niitä.

Artikla 7 - Tuotteiden omistus

 1. Kun sovellettavissa, Any Lamp omistaa ostajalle toimitettavat tuotteet siihen saakka, että Any Lamp on vastaanottanut kaikki sovitut maksut asiakkaalle toimitetuista tai toimitettavista tuotteista (sisältäen mahdolliset korot ja/tai kustannukset), voimassa olevan, aiemmin tehdyn tai myöhemmin tehtävien samankaltaisten sopimusten mukaisesti.

Artikla 8 - Takuu

 1. Any Lamp takaa, että toimitettavat tuotteet täyttävät laissa määritellyt käyttöön, luotettavuuteen ja kestävyyteen liittyvät vaatimukset.
 2. Mikäli mahdollista, ostajan on tarkistettava tuotteet vastaanoton yhteydessä. Mikäli tuotteissa ilmenee vikoja, niitä on liian vähän tai tilaus on puutteellinen, ostajan on (ennen tuotteiden palautusta) ilmoitettava asiasta Any Lampille viipymättä verkkosivuilla kuvatulla tavalla. Mahdollisista puitteista tai viallisista toimituksista on ilmoitettava Any Lampille kirjallisesti kuluttajahankinnan ollessa kyseessä 14 päivän kuluessa (tietyissä tapauksissa 2 kuukauden aikana) siitä, kun puutteet tai viat on huomattu ja kaikkien muiden hankintojen ollessa kyseessä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun viat tai puutteet on huomattu tai kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun viat tai puutteet olisi tullut huomata. Tuotteiden palautus tulisi tapahtua kirjattuna lähetyksenä alkuperäisessä pakkauksessaan (sisältäen mahdolliset lisälaitteet ja dokumentaation), alkuperäisessä kunnossaan ja Any Lampin määrittelemällä tavalla.
 3. Mikäli toimitetut tuotteet eivät täytä sopimuksen ehtoja, Any Lamp korjaa tai korvaa tuotteet maksutta tai tekee ostajan kanssa kirjallisen sopimuksen rahallisesta korvauksesta.
 4. Ostaja ei voi vedota kohdassa 1 mainittuun takuuseen, mikäli tuotteet on altistettu epätyypillisille olosuhteille, mikäli ostaja ei ole käsitellyt tuotteita harkitusti tai mikäli tuotteita on käytetty toisin mitä Any Lamp ja/tai tuotteen käyttöopas on määritellyt tai mikäli asiakas on korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita tai mikäli tuotteita on ostajan toimesta korjannut ja/tai muuttanut kolmas osapuoli.

Artikla 9 - Vastuu

 1. Any Lamp ei missään olosuhteissa ole vastuussa vahingonkorvauksista, mukaan lukien hyvityksistä liittyen epäsuoriin vahinkoihin, niistä seuraaviin vahinkoihin tai tulojen (ostajan ja/tai kolmannen osapuolen) menetykseen liittyviin vahinkoihin muuta kuin siinä tapauksessa, että tahallinen tai  ilmiselvä vahinko on Any Lampista johtuvaa. 
 2. Any Lampia ei voi asettaa vastuuseen sen tuotetoimittajien tai edustajien tekemistä virheistä ja/tai laiminlyönneistä.
 3. Any Lampia ei voi asettaa vastuuseen vahingoista eikä se ole velvollinen korvaamaan tuotetta, mikäli ostaja ei Any Lampista riippumattomista syistä pysty vastaanottamaan tai ei ole pystynyt vastaanottamaan tuotteita, koska Artiklan 2 kohdassa 4 määritellyt ehdot eivät täyty.
 4. Any Lampin vastuu sekä korvausten määrä on kaikkina aikoina rajattu tuotteista kertyvän laskun summaan tai (Any Lampin harkintavallan mukaisesti) summaan, jonka Any Lampin vakuutus enimmillään korvaa.
 5. Tämän artiklan määräykset eivät poista Any Lampin laissa säädettyjä, pakollisia vastuita.

Artikla 10 – Valitusmenettely

 1. Sopimusten suoritukseen liittyvät valitukset tulisi tehdä kohtuullisessa ajassa, tarkasti ja selkeästi sähköpostiosoitteeseen [email protected], tai puhelimitse Any Lampille heti, kun asiakas on puutteet havainnut.
 2. Any Lampille lähetetyt valitukset käsitellään 14 päivän aikana niiden vastaanottamisesta. Mikäli valituksen käsittelyajan uskotaan kestävän ennakoitua pidempään, Any Lampin on 14 päivän kuluessa otettava yhteys ostajaan ja annettava uutta tietoa siitä, milloin yksityiskohtaisempaa tietoa on saatavilla.

Artikla 11 – Muut kuin kuluttaja-asiakkaat

 1. Seuraavat kohdat näistä yleisehdoista eivät koske sopimuksia, joissa osapuolena on yritys tai ammattilaisen roolissa toimiva ostaja.
  1. Art. 2 kohta 2 koskien palautusoikeutta
  2. Art. 3 kohta 2 koskien palautusoikeutta liittyen hinnannousuun;
  3. Art. 5 kohta 4 koskien 30 päivän enimmäistoimitusaikaa;
  4. Art. 6 kohta 1 koskien sopimuksesta vetäytymistä;
  5. Art. 8 kohta 3 koskien tuotteiden korjausta ja korvausta.

Artikla 12 - Muut säännökset

 1. Mikäli jokin kohta näistä sopimusehdoista hylätään tai mitätöidään, muut sopimuskohdat ovat voimassa ja aiempien hylättyjen tai mitätöityjen tilalle on sovittava uudet samankaltaiset ehdot osapuolten välillä.
 2. Wienin yleissopimuksessa esitetyt kohdat eivät ole voimassa.
 3. Kaikissa ostajan ja Any Lampin välillä tehtävissä sopimuksissa noudatetaan yksinoikeudella Alankomaiden lainsäädäntöä.  
 4. Any Lampin ja ostajien väliset riidat käsitellään yksinoikeudella Oost-Brabantin käräjäoikeudessa, ellei Any Lamp luovuta kiistan selvittämistä ostajan kotipaikan oikeuspiiriin.

Any Lamp B.V. 2015

Liite 1: Peruslomake sopimuksen peruuttamiseen

(Täytä ja palauta tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluat peruuttaa tehdyn sopimuksen) 

Peruslomake sopimuksen peruuttamiseen

loading

Ole hyvä ja odota...

Jatka ostoksia
Ostoskori & kassa